Aii gasanalysatorer för He, CO, O2, CH4, H2S, CO2 nu hos Caltech

Aii gasanalysatorer för He, CO, O2, CH4, H2S, CO2 nu hos Caltech

Advanced Industries / Instrument (Aii) bildades 1994 med focus på design, tillverkning av syresensorer och analysatorer.

Genom att utveckla en syresensor med en mätförmåga/upplösning av PPB (Parts Per Billion) upp till 100% etablerade sig företaget på världskartan.
På senare tid har utvecklingen gått vidare till att omfatta flera gaser som Koloxid, bränslen, koldioxid, helium och Hydrogen sulfid.
Syresensorer för bl.a. Medical, Processindustri och luftaggregat inom Dykarbranschen.

Finns även som ATEX

Pico-Ion sensorn utvecklades mot halvledarindustrin och elektronikmarknaden. Pico-Ion sensorn är helt underhållsfri och i litet format. Två versioner PPB (Parts Per Million) och PPM.
Sensorerna byts ut med fasta intervaller.

Gasanalys mätning och analys av bl.a HE, CO, O2, CH4, H2S, CO2

För mer info