Utbildning

Utbildning inom kalibrering och mätning

Vi har ett brett utbud av kurser och tjänster för att hjälpa våra kunder att få maximal nytta av sina investeringar. Om du har ett utbildningsbehov är du välkommen att kontakta oss för en första diskussion.

När vi tillsammans planerar en utbildningsplan utgår vi alltid ifrån de specifika behov och önskemål ni har. Vi försöker alltid skapa en effektiv mix av teori, praktiska övningar och laborationer, alltid anpassade efter varje kunds specifika förutsättningar. För att optimera resultat av kursen rekommenderar vi att den praktiska delen av utbildningen sker i er egen miljö så nära verkligheten som möjligt.

Nedan är exempel på sådana kurser som vi genomför regelbundet-

  • Elektrisk mätteknik, elsäkerhet och kvalitet
  • Temperatur- och tryckmätningar
  • Kvalitetssäkring och mätosäkerhetsberäkningar
  • Praktisk kalibrering inom el, temp och tryck
  • Handhavande av olika mätinstrument och programvaror

Kontakta oss för vidare diskussioner om vilken utbildning vi kan hjälpa er med. Även om behovet är ett annat än i exemplen ovan kan vi med vårt breda kontaktnät oftast skapa och genomföra kurser/utbildning inom våra produktområden.

Faktartiklar

Är du istället novis och vill läsa på om grunderna inom några av de områdena vi jobbar med mätning inom så hittar du några intressanta informationsartiklar här nedan inom bland annat luftfuktighet och koldioxid.

Få offert

*” anger obligatoriska fält