Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering blir allt viktigare i dagens samhälle i jakten på energisnålare elektronik. Med ständig uppkoppling av allt blir elektriska störningar en allt mer oönskad komponent i vardagen.

Att säkerställa de elektriska storheterna och deras pålitlighet blir därför allt viktigare.

Caltech erbjuder kalibratorer för både mätning och generering av elektriska storheter till både labbmiljö och processindustri, med noggrannheter i absoluta världsklass. Om så önskas från ppm nivå till delar av %, allt efter dina behov.

Vi levererar lösningar för så väl processkalibrering med dokumenterande processverktyg till labbinstrument, konsultation, kalibreringsmjukvara och utbildning. På så vis får du från dag ut maximalt av ditt nyinköpta system eller instrument.

Våra leverantörer som säkerställer högsta kvalite är FlukeCalibrationMeasurement InternationalClarke Hess och N4L.