Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering får en ökande betydelse i dagens samhälle när man strävar efter mer energisnål elektronik. Med ständig uppkoppling av allt ökar elektriska störningar som en oönskad komponent i vardagen. Att säkerställa de elektriska storheterna och deras pålitlighet blir därför allt viktigare.

Elektriska kalibratorer

Caltech erbjuder elektriska kalibratorer för både mätning och generering av elektriska storheter till både labbmiljö och processindustri, med noggrannheter i absoluta världsklass. Om så önskas från ppm nivå till delar av %, allt efter dina behov. En elektrisk kalibrator spelar en viktig roll inom industriella och vetenskapliga miljöer där noggrannhet och tillförlitlighet är avgörande för att erhålla korrekta mätningar.

Vi levererar lösningar för så väl processkalibrering med dokumenterande processverktyg till labbinstrument, konsultation, kalibreringsmjukvara och utbildning. På så vis får du från dag ut maximalt av ditt nyinköpta system eller instrument.

Våra leverantörer som säkerställer högsta kvalitet är FlukeCalibrationMeasurement InternationalClarke Hess och N4L.