Fujifilm Prescale tryckkänslig film

Fujifilm Prescale är en tryckkänslig film för engångsbruk. Den finns för 7 olika tryckområden. Klipp till en bit och lägg mellan de ytor som du vill se tryckfördelningen på.

Pressa samman ytorna och ta därefter bort filmen. Du kan nu i en rödskala se hur trycket fördelat sig över ytan. Vill du ha detaljinformation så scannar vi filmen åt dig och du får en betydligt bättre och noggrannare bild i 2D, 3D eller absoluta trycktal.

Video ”How TO USE”

Önskar du ett varuprov/Samplekit av Fujifilm prescal skicka ett mail till  med adress dit du önskar få provet skickat helt kostnadsfritt

Fujifilm Uvscale är en film som mäter ultraviolett ljus

Fujifilm Uvscale är en film som har ett UV-ljuskänsligt skikt, Det ljuskänsliga skiktet ändrar färg beroende på mängden UV-ljus som den utsätts för.

Fujifilm Thermoscale är en film som mäter värmefördelningen

Fujifilm Thermoscale är en revolutionerande film som gör det möjligt för alla att mäta värmefördelningen enkelt. Färgförändring beror på värmekällans temperatur och kontakttiden.