Temperaturövervakning

Temperaturövervakning är kritisk för många industriella processer och miljöer. Med avancerade teknologier som dataloggrar och termomappning kan temperaturförändringar noggrant mätas och spåras i realtid. Detta garanterar inte enbart produktkvalitet och säkerhet, utan hjälper även till att identifiera och hantera eventuella negativa miljökonsekvenser i en verksamhet.

Caltech erbjuder produkter för temperaturövervakning. Vår leverantör är TMI-Orion och SenseAnywhere

TMI-Orion 

Design och tillverkning av mätsystem för tuffa industriella miljöer.
Forskning och utveckling av tekniska innovationer för industriell mätning.
Dataloggrar för fysiska parametrar som temperatur, tryck eller fuktighet, dataöverföring i realtid, industridriven mjukvara.
Lösningar för processvalidering, kvalitetskontroll, processkontroll.
Skräddarsydd konstruktion för industriella mätlösningar.

Standarder som ISO EN-554 och ISO-17665.

SenseAnywhere

SenseAnywheres dataloggrar erbjuder trådlösa dataloggers för temperatur, CO2, rörelse och luftfuktighet, samt analoga ingångar skalbara till egna storheter.

Den garanterade batterilivslängden är på minst 10 år, vilket innebär att du inte behöver tänka på att behöva byta batterier eller leta efter dataloggers där batterierna börjar ta slut.

Alla mätvärden sparas och lagras säkert i molntjänsten i realtid. Om loggen skulle tappa kontakten kommer datan att överföras när loggen har access igen. Vid överskridna larmgränser kommer programmet att skicka larm. Du kan logga in från valfri dator, mobil eller surfplatta och ta emot systemets meddelanden via mail, SMS eller ”voice call”. Tack vare realtidsmätning och rapportering kommer du direkt bli aviserad om det är för varmt eller kallt.

Termomapping, även känt som termografi, är en teknik som används för temperaturövervakning med syftet att mäta och kartlägga temperaturförändringar i olika objekt eller områden. En effektiv enviremental control 24/7 involverar identifiering, bedömning och åtgärdande av potentiella negativa miljökonsekvenser i en verksamhet. Det handlar om att fastställa relevanta miljöaspekter och bedöma deras påverkan, såväl som att vidta åtgärder för att minska eller eliminera negativ påverkan.

Få offert

*” anger obligatoriska fält