Validering

Med validering säkerställer man att en process konsekvent kommer att producera en produkt som uppnår de förutbestämda specifikationer och egenskaper som ställts.

När det gäller livsmedel, läkemedel och sjukhus där myndigheterna ställer stora krav är det extra viktigt att rutinerna är rätt och att dessa följs och är väl dokumenterade. En nog så viktig parameter inom dessa områden är att även programvaran uppfyller alla krav som finns i valideringsprocessen för, autoklaver, termomappning, spol och disk, så som de beskrivs i FDA 21 CFR part 11, EN-554, EN-15883 eller någon av dom andra kraven som finns.

Förutom att vi levererar färdiga lösningar med både mjuk- och hårdvara, hjälper vi även till med utbildning, installation och support.

Vår leverantör är TMI-Orion

TMI-Orion 

Design och tillverkning av mätsystem för tuffa industriella miljöer.
Forskning och utveckling av tekniska innovationer för industriell mätning.
Dataloggrar för fysiska parametrar som temperatur, tryck eller fuktighet, dataöverföring i realtid, industridriven mjukvara.
Lösningar för processvalidering, kvalitetskontroll, processkontroll.
Skräddarsydd konstruktion för industriella mätlösningar.

TMI-Orion verkar från Frankrike, USA och Kina och betjänar kunder i mer än trettio länder runt om i världen tack vare ett distributionsnätverk.