Validering

Caltech levererar färdiga lösningar för validering av utrustning och processer för bland annat kontroll av renhet och klimat.

Få offert

Vad är validering?

Validering är en process som används för att bekräfta att ett system, utrustning eller metod fungerar på ett förutbestämt, konsekvent och tillförlitligt sätt. Syftet är att säkerställa att produkten, resultatet eller processen uppfyller de förutbestämda specifikationer och egenskaper som ställs. Det involverar ofta både tester och dokumentation. Tillsammans med datainsamling får du full kontroll över dina processer och mätsystem.

Rätt rutiner och programvara: Nyckeln till säkra livsmedel och vård

När det gäller livsmedel, läkemedel och sjukhus där myndigheterna ställer höga krav är det extra viktigt att rutinerna är rätt och att dessa följs och är väl dokumenterade. En nog så viktig parameter inom dessa områden är att även programvaran uppfyller alla krav som finns i valideringsprocessen för autoklaver, termomappning, spol och disk, så som de beskrivs i FDA 21 CFR part 11, EN-554, EN-15883 eller någon av de andra kraven som finns.

Valideringsområden

Caltech är specialister inom flera viktiga valideringsområden och strävar efter att säkerställa en noggrann och systematisk valideringsprocess inom varje område för att uppfylla höga standarder och krav. Vi fokuserar särskilt på:

  • Pharma
  • Autoklavvalidering
  • Lagringscenter
  • Transport/frakt

Förutom att vi levererar färdiga lösningar med både mjuk- och hårdvara, hjälper vi även till med utbildning, installation och support.