Kalibrering

En icke-kalibrerad mätning som inte avspeglar verkligheten är i bästa fall meningslös. I värsta fall ställer det till mycket oreda och till och med skador i processerna de är satta att bevaka.

Därför är det av högsta vikt att det finns planer och rutiner så att dessa procedurer genomförs med avsedd regelbundenhet, och att instrumenten kalibreras innan de ställer till med besvär.

Vi hjälper dig kalibrera mätinstrument

Vi både säljer utrustning för kalibrering av mätinstrument och genomför på uppdrag av våra kunder regelbundna kalibreringar där vi jämför instrumenten mot kända normaler med högre noggrannhet. Genom kalibrering blir mätningarna spårbara vilket betyder att resultaten kan jämföras med andra spårbara mätresultat.

Med spårbarhet menas att kalibreringen ska kunna spåras i en obruten kedja till erkända primärnormaler för en SI-enhet. För att labbets normal ska kunna uppfylla detta måste instrumentet kalibreras av någon som kan uppvisa denna spårbarhet. Mätosäkerheten är ett mått på onoggrannheten av en mätning och ger en möjlighet att bedöma tillförlitligheten i resultaten.

Hur ofta ska instrumenten kalibreras?

Många väljer att kalibrera sina mätinstrument en gång om året, men detta varierar beroende på instrumentens ålder, användningsfrekvens och typ. Luftfuktighetsmätare bör exempelvis kalibreras oftare då de är känsligare för externa faktorer. Märker du själv att dina värden känns osammanhängande är det oftast dags för kalibrering. Om du har frågor gällande detta eller har en förfrågan om kalibrering av mätinstrument är ni välkomna att kontakta oss.

Nedan kan ni läsa mer om kalibreringsmetoder inom våra olika kompetensområden.

Processkalibrering

En processkalibrator är ett ovärderligt hjälpmedel för att kontrollera givare, system och monitorer som används i industrin för att säkerställa att du har rätt kvalite i hela processen.

Processkalibrering

En processkalibrator är ett ovärderligt hjälpmedel för att kontrollera givare, system och monitorer som används i industrin för att säkerställa att du har rätt kvalite i hela processen.

Kalibreringssystem och mätdonsregister

Caltech erbjuder idag flera olika kalibreringssystem och mätdonsregister​ allt efter dina behov och budget.

Kalibreringssystem och mätdonsregister

Caltech erbjuder idag flera olika kalibreringssystem och mätdonsregister​ allt efter dina behov och budget.

Kalibrering av gasflöde/massflöde

Massflödeskalibrering i olika gaser förekommer idag flitigt men nästan alla kalibreringar som utförs i olika gaser bygger på en beräkning med hjälp av Reynolds konstant.

Kalibrering av gasflöde/massflöde

Massflödeskalibrering i olika gaser förekommer idag flitigt men nästan alla kalibreringar som utförs i olika gaser bygger på en beräkning med hjälp av Reynolds konstant.

Kalibrering av fukt och daggpunkt

Fukt- och daggpunktsgivares mätresultat påverkas av en rad olika faktorer, mekaniska och elektriska komponenters förändringar, nedsmutsning kan påverka.

Kalibrering av fukt och daggpunkt

Fukt- och daggpunktsgivares mätresultat påverkas av en rad olika faktorer, mekaniska och elektriska komponenters förändringar, nedsmutsning kan påverka.

Kalibrering av tryck

Tryckkalibrering är ett av de mindre områdena inom kalibrering men behovet varierar stort inom olika branscher.

Kalibrering av tryck

Tryckkalibrering är ett av de mindre områdena inom kalibrering men behovet varierar stort inom olika branscher.

Temperaturmåling og kalibrering

Temperatur är den mest mätta storheten. Caltech har marknadens bredaste sortiment inom temperaturkalibrering som omfattar temperaturbad, torrblock, termometrar, temperaturgivare, svartkroppar, fixpunkter, mätbryggor och mjukvaror.

Temperaturmåling og kalibrering

Temperatur är den mest mätta storheten. Caltech har marknadens bredaste sortiment inom temperaturkalibrering som omfattar temperaturbad, torrblock, termometrar, temperaturgivare, svartkroppar, fixpunkter, mätbryggor och mjukvaror.

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering blir allt viktigare i dagens samhälle i jakten på energisnålare elektronik. Med ständig uppkoppling av allt blir elektriska störningar en allt mer oönskad komponent i vardagen.

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering blir allt viktigare i dagens samhälle i jakten på energisnålare elektronik. Med ständig uppkoppling av allt blir elektriska störningar en allt mer oönskad komponent i vardagen.