Kalibrering

Kalibrering av mätinstrument

Kalibrering av mätinstrument är av högsta vikt för att få ut korrekta mätningar. En icke-kalibrerad mätning som inte avspeglar verkligheten är meningslös. I värsta fall ställer det till mycket oreda och till och med skador i processerna de är satta att bevaka och fel beslut fattas av operatören eller systemet.

Därför är det av högsta vikt att det finns planer och rutiner så att dessa procedurer genomförs med avsedd regelbundenhet, och att kalibrering av instrumenten sker innan de ställer till med besvär och dokumenteras både vad gäller metoden hur det skall utföras liksom resultatet på mätningen så du kan ta viktiga beslut om att kanske fasa ut ”dåliga” instrument eller tillverkare som alltid levererar instrument som inte uppfyller ställda krav vid kalibrering.

Vi erbjuder flera mjukvaror som hjälper dig med hela flödet från A till Ö för säkerställa bästa kvalite och spårbarhet.

Få offert

Vi hjälper er med att kalibrera mätinstrument

Vi både säljer utrustning för kalibrering och genomför på uppdrag av våra kunder regelbundna kalibreringar av mätinstrument, där vi jämför instrumenten mot kända normaler med högre noggrannhet.

Våra kalibreringstjänster inkluderar

Genom kalibrering blir mätningarna spårbara vilket betyder att resultaten kan jämföras med andra spårbara mätresultat.

Med spårbarhet menas att kalibreringen ska kunna spåras i en obruten kedja till erkända primärnormaler för en SI-enhet. För att labbets normal ska kunna uppfylla detta måste instrumentet kalibreras av någon som kan uppvisa denna spårbarhet. Mätosäkerheten är ett mått på onoggrannheten av en mätning och ger en möjlighet att bedöma tillförlitligheten i resultaten.

Hur ofta ska kalibreringar av mätinstrumenten ske?

Många väljer att kalibrera sina mätinstrument en gång om året, men detta varierar beroende på instrumentens ålder, användningsfrekvens och typ. Luftfuktighetsmätare bör exempelvis kalibreras oftare då de är känsligare för externa faktorer.

Märker ni att era värden känns osammanhängande är det oftast dags för kalibrering. Om ni har frågor gällande detta eller har en förfrågan om kalibrering av mätinstrument är ni välkomna att kontakta oss.