Kalibrering

En icke-kalibrerad mätning som inte avspeglar verkligheten är meningslös. I värsta fall ställer det till mycket oreda och till och med skador i processerna de är satta att bevaka och fel beslut fattas av operatören eller systemet.

Därför är det av högsta vikt att det finns planer och rutiner så att dessa procedurer genomförs med avsedd regelbundenhet, och att instrumenten kalibreras innan de ställer till med besvär.

Vi hjälper dig kalibrera mätinstrument

Vi både säljer utrustning för kalibrering av mätinstrument och genomför på uppdrag av våra kunder regelbundna kalibreringar där vi jämför instrumenten mot kända normaler med högre noggrannhet. Genom kalibrering blir mätningarna spårbara vilket betyder att resultaten kan jämföras med andra spårbara mätresultat.

Med spårbarhet menas att kalibreringen ska kunna spåras i en obruten kedja till erkända primärnormaler för en SI-enhet. För att labbets normal ska kunna uppfylla detta måste instrumentet kalibreras av någon som kan uppvisa denna spårbarhet. Mätosäkerheten är ett mått på onoggrannheten av en mätning och ger en möjlighet att bedöma tillförlitligheten i resultaten.

Hur ofta ska instrumenten kalibreras?

Många väljer att kalibrera sina mätinstrument en gång om året, men detta varierar beroende på instrumentens ålder, användningsfrekvens och typ. Luftfuktighetsmätare bör exempelvis kalibreras oftare då de är känsligare för externa faktorer. Märker du själv att dina värden känns osammanhängande är det oftast dags för kalibrering. Om du har frågor gällande detta eller har en förfrågan om kalibrering av mätinstrument är ni välkomna att kontakta oss.

Nedan kan ni läsa mer om kalibreringsmetoder inom våra olika kompetensområden.