Fuktkalibrering

Mätresultaten från fukt- och daggpunktsgivare kan förändras av flera skäl, bland annat förändringar i de mekaniska och elektriska komponenterna samt nedsmutsning. För att säkerställa deras noggrannhet över tiden är det nödvändigt med regelbunden och noggrann kalibrering.

Vid fuktkalibrering och mätning av fukt och daggpunkt finns det många fallgropar. Men med rätt kalibreringsutrustning blir jobbet enklare och en del av fallgroparna kan helt eller delvis elimineras. Vi har många års erfarenhet inom fukt- och daggpunktsmätning samt själva kalibreringen av mätinstrumenten och vi hjälper dig gärna med att skapa en lösning som passar dina behov både vid fuktkalibrering och ute på fält.

Precision i fuktmätning: avancerade daggpunkthygrometrar i fokus

  • Daggpunkthygrometrar för kylda spegel, ger mycket exakta och stabila mätningar av spårfuktighet och fuktighet.
  • Precisionshygrometrarna för kylda spegelreferenser är känsliga för förändringar i mycket låga fuktkoncentrationer (mindre än 5 ppbV).
  • Industriella daggpunkthygrometrar kan motstå höga temperaturer och heta mättade gaser samtidigt som de ger mycket stabila och exakta fuktmätningar. Förutom att de används som referensinstrument i kalibreringslaboratorier används de för exakt miljökontroll i forskningslaboratorier, testning av bilutsläpp och kontroll av metallurgiska processer.

Våra leverantörer inom detta område är Michell Instruments och Fluke Calibration.

Kylda spegelar referencer