Kalibrering av fukt och daggpunkt

Fukt- och daggpunktsgivares mätresultat påverkas av en rad olika faktorer, mekaniska och elektriska komponenters förändringar, nedsmutsning kan påverka.

och det är därför omöjligt att utan ordentlig och kontinuerlig kalibrering avgöra hur mycket de ”drivit” över tiden.

Vid kalibrering och mätning av Fukt och Daggpunkt finns det många fallgropar. Men med rätt kalibreringsutrustning blir jobbet enklare och en del av fallgroparna kan helt eller delvis elimineras. Vi har många års erfarenhet inom fukt- & daggpunktsmätning samt själva kalibreringen av mätinstrumenten och vi hjälper dig gärna med att skapa en lösning som passar era behov både vid kalibrering och ute på fält.

En Kyld spegel är det fundamentala inom daggpunktsmätning och är en teknik som inte driver över tid vilket en fuktsensor gör.

Våra leverantörer inom detta område är Michell Instruments och Fluke Calibration.