LCR, Frequency Response Analyzers

Inom detta område erbjuder vi mycket noggranna ”FRA ” som låter dig svepa en signal från DC ända upp till 50MHz för att t.ex. testa din design genom att injicera störningar, den kanske mest populära funktionen är att svepa över ett frekvensspann och titta på ett Bodediagram.

FRA fungerar precis lika bra som en LCR brygga med topp prestanda. En av dom mest uppskattade funktionerna är dess höga ingångs spänning vilket är mycket uppskattat av folk och kvalitetssäkring inom batteritest då man kan testa hela batteri packet och inte bara individuella celler genom ”electrochemical impedane spectroscopy (EIS)”