OFP: Oförstörande provning (NDT)

OFP (oförstörande provning), även kallat Non Destructive Test (NDT), betyder att objektet testas utan att ta skada och är ett kvalitetssäkrande och skademinimerande test. Kvalitetskontrollen utförs vid exempelvis tillverkning, reparation eller installation och används för att hitta till exempel sprickor, svetsdefekter, inneslutningar och korrosion vid olika materialegenskaper.

OFP/NDT: säker kvalitetskontroll utan skada

OFP/NDT tillämpas inom branscher där det ställs hårda säkerhetskrav på konstruktioner, komponenters skick och hållbarhet, samt där man vill säkerställa kvaliteten utan att skada eller belasta objektet.

Olika metoder inom OFP: oförstörande provning

Oförstörande provning (OFP) är en samling av ett flertal olika metoder som används för olika ändamål. Andra exempel på OFP-metoder är:

  • Radiografisk provning
  • Ultraljudsprovning
  • Magnetpulverprovning
  • Visuell provning
  • Virvelströmsprovning
  • Penetrantprovning
  • Shearografihitta

Radiografisk provning (RT)

Radiographic testing är en del av NDT och OFP.

Digital RT

Inom RT har till exempel digital RT tagit allt mer plats. Fördelarna är att man slipper hantera film, framkallning och kemikalier. Det finns även stora tidsvinster att hämta då tiden från exponering till färdig bild är kortare. Digital RT medger även nya möjligheter till bildbehandling, spara och dela bilder med andra.

Resultat kan till exempel skickas vidare till en expert som sitter och utvärderar, så personalen på plats behöver ha samma kompetens. (Detta är etablerat inom sjukvården).

Fujifilm

Vår leverantör Fujifilm har lång erfarenhet av oförstörande provning via industriell radiografi. Då Fuji Computed Radiography som är Fujifilms medicinska avdelning delar röntgeninnovationer med Fujifilm NDT-system kan de garantera marknadsledande produkter.

Fujifilm radiografisk provning (NDT) är vår partner.

Få offert

*” anger obligatoriska fält