Oförstörande provning (NDT)

OFP (Non Destructive Test) även kallat NDT  betyder att objektet testas utan att ta skada och är en kvalitetssäkrande och skademinimerande. Kvalitetskontrollen utförs vid exempelvis tillverkning, reparation eller installation och används för att hitta till exempel sprickor, svetsdefekter, inneslutningar och korrosion vid olika materialegenskaper.

OFP tillämpas inom branscher där det ställs hårda säkerhetskrav på konstruktioner  komponenters skick och hållbarhet, samt där man vill säkerställa kvaliteten utan att på något sätt skada eller belasta objektet.

Olika metoder inom oförstörande provning

OFP är en samling av ett flertal olika metoder som används för olika ändamål. Andra exempel på OFP-metoder är:

  • Radiografisk provning
  • Ultraljudsprovning
  • Magnetpulverprovning
  • Visuell provning
  • Virvelströmsprovning
  • Penetrantprovning
  • Shearografihitta

Radiografisk provning (RT)

Radiographic testing är en del av NDT och OFP

Inom RT har t.ex. digital RT tagit allt mer plats. Fördelarna är att man slipper hantera film, framkallning och kemikalier. Det finns även stora tidsvinster att hämta då tiden från exponering till färdig bild är kortare. Digital RT medger även nya möjligheter till bildbehandling, spara och dela bilder med andra.

Resultat kan t.ex. skickas vidare till en expert som sitter och utvärderar, så personalen på plats behöver ha samma kompetens. (Detta är etablerat inom sjukvården)

Vår leverantör Fujifilm har lång erfarenhet av oförstörande provning via industriell radiografi. Då Fuji Computed Radiography som är Fujifilms medicinska avdelning delar röntgeninnovationer med Fujifilm NDT-system kan de garantera marknadsledande produkter.

Fujifilm radiografisk provning (NDT) är vår partner