Leverantörer

Caltech samarbetar med de ledande aktörerna inom mätteknik och kalibrering

Vårt kontaktnät bygger på många års erfarenhet av mätteknik och insikt i industrins behov av korrekta och effektiva mätmetoder.

FlukeCalibration har mätinstrument och normaler för elektriska storheter, tryck, temperatur och massflöden och är världsledande inom kalibrering.

Michell Instruments tillverkar givare och instrument för mätning av RH, daggpunkt och syreanalys.

AII Gasanalys och mätning av bl.a HE, CO, O2, CH4, H2S, CO2 både portabla och stationära ATEX.

Newtons4th erbjuder effekt analysatorer i världsklass liksom EMC IEC 61000-x test utrustning.

MCB Electronics en aktör med brett sortiment av AC och DC ”Source” och ström genereratorer, har under lång tid bara arbetat som OEM tillverkare åt andra.

Elettrotest har ett brett sortiment av AC/DC ”source” från små till stora effekter.

Radian Research marknadens noggrannaste utrustningar för elmätare.

Teledyne Hastings tillverkar vakuumgivare och massflödesmätare.

Chell Instruments tillverkar vakuum kalibratorer, flödes normaler och uDaq (datainsamlingsenheter för tryck inom bl.a. bil och flygindustrin).

Clark-Hess specialiserade på utrustningar för DC/låg frekvens, strömförstärkare och fasmeters.

Humpage Technology Ltd programvara för instrumentunderhåll och kalibrering.

TMI-Orion tillverkar robusta dataloggers för mätning i autoklaver, diskmaskiner och annan validering.

Fujifilm Prescale tillverkar tryckkänslig film för att mäta tryck- och belastningsfördelning.

Fujifilm NDT tillverkar och utvecklar röntgen utrustning för industriverksamhet, deras filmer används av flera av konkurrenterna under sitt eget varunamn.

SPI har sensorer för att mäta tryck/Tryckfördelning och belastning samt mjukvaror för analys och dokumentation.

Measurment International tillverkare referensnormaler för temperatur och el.

Aremeca-instrumentation producerar high pressure deadweight tester.

Halstrup-Wacher GmBH Halstrup-Walcher erbjuder ett mycket brett sortiment inom diff. tryck och absoluttrycksgivare samt micromanometrar.

SenseAnywhere erbjuder Molnbaserade trådlösa dataloggrar.