Kolväte daggpunkt

Condumax II-analysatorn mäter noggrant och kontinuerligt kolväte- och daggpunkten i naturgas. Genom att använda ”dark spot”-tekniken med direkt kyld spegel ger Condumax II hög noggrannhet och långsiktig tillförlitlighet. Daggpunktsmätningar tillhandahålls av Michells Ceramic Metal-Oxide Moisture Sensor.
Analysatorhuset är kompakt och explosionssäkert. Både inomhus- och utomhusprovtagningssystem är tillgängliga som standard och ger omfattande provkonditionering av naturgas vid upp till 138 barg.
Condumax II är lämplig för användning med naturgas som innehåller upp till 20 % väte utan ytterligare modifiering.

För naturgasindustrin och kraftvärmeverk tillverkar Michell Instruments en kolvätedaggpunktsanalysator, CONDUMAX II, för att fastställa naturgaskvaliteten vid försäljning och köp av gas, kan avvärja fel i gasbrännare och förlänga livslängden på den processutrustning som används.

Hydrocarbon Dew-Point Analyzer | Automatic On-line Analysis (processsensing.com)

Condumax II Hydrocarbon Dew-Point Analyzer (processsensing.com)