Mätinstrument

Våra mätinstrument

Caltech erbjuder ett brett utbud av mätinstrument från ledande tillverkare inom olika områden så som precisionsmätning av elektriska storheter, temperatur, mass- och gasflöde, tryck, fukt, daggpunkt, gas analys, effekt och energi m.m. Caltech kan erbjuda  instrument för både portabelt bruk, bänk liksom labb- och ATEX-miljöer med olika noggrannhet allt för att passa just din verksamhet optimalt

Få offert

Enstaka instrument såväl som helhetslösningar

Vi erbjuder allt från försäljning av enstaka instrument till kompletta helhetslösningar inklusive installation, utbildning och konsultation. Caltech kommer gärna ut till dig och ditt företag för att demonstrera och berätta mer om vad vi kan erbjuda som passar just dig och din verksamhet.

Säkerställ din mätnoggrannhet

För att mätningarna ska vara rätt och riktiga krävs det noggrannhet, pålitlighet, kvalitet och kunskap inom mätteknik och instrumenten, med våra långa erfarenhet  branschen får vi ofta fungera som bollplank åt våra kunder.

Det ställer också höga krav på utförande, handhavande och resultatuppföljning samt kunskap i mätteknik och förståelse för vilka fel som kan påverka såväl instrument som resultat. Även dokumentationen är viktigt för att bevisa vad man gjort men även för att skapa historik och analyser över pålitlighet, med hjälp av dom mjukvaror som Caltech erbjuder kan du integrera dina hårdvaror med våra mjukvaror på ett enkelt sett. Självklart uppfyller våra mjukvaror dom senaste kraven inom industrin så som ISO-17025, ISO-9000, GMP m.m.

Caltech besitter den nödvändiga kunskapen som behövs för att du ska få den mest optimala lösningen för din verksamhet  oavsett i vilken miljö mätningen sker, såväl teoretiskt som praktiskt.

Bland våra kunder finner du många av de stora företagen i Norden likväl som små företag som ställer de allar högsta kraven på pålitlighet, kvalitet och support. Våra kunder ser oss oftast som en kollega likväl som ett bollplank inom mätteknik.

Vad är mätinstrument?

Mätinstrument generellt är verktyg eller apparater som används för att mäta fysiska egenskaper som te.x. temperatur, tryck, fukt, daggpunkt, längd, vikt, mass- och gasflöde, gas analys, m.m. Dessa instrument kan användas inom en mängd olika områden så som vetenskap, teknik, tillverkning och hushåll.

Hur ofta tar du ett beslut baserat på en mätning? Ofta tänker vi inte på det när vi stiger upp på morgonen och tittar på termometern och ut ifrån det tar vi ett beslut hur vi skall klä oss, detta är en av alla beslut vi tar baserat på en mätning och självklart måste även den mätningen ha relevant  noggrannheten för ändamålet. 


Vad innebär det att ett mätinstrument kalibreras?

Kalibrering av ett mätinstrument innebär att instrumentets mätresultat jämförs mot en känd standard för att säkerställa dess noggrannhet och avvikelse mot ”känt värde”. Syftet med kalibrering är att konstatera och verifera hur noggrant ditt  mätinstrumentets visar och om det ligger inom dom tolleranser som tillverkaren säger eller dom krav din verksamhet ställer.

Det är alltid du och din verksamhet som i slutändan avgör om ditt instrument är okey att fortsätta att använda i verksamheten och om det ligger utanför dom stälda krav är det ditt ansvar att ta beslut om vilka åtgärder som skall vidtas på redan producerade enheter.

Fluke 5560 Kalibrator

Fluke 5560 Kalibrator
Kontroll av stabilitet och olikformighet
Test av bad inför leverans