Processanalys

För att bevaka att hela produktionsprocessen fungerar som tänkt och levererar den förväntade kvaliteten är det av högsta vikt att man valt processinstrument av en hög kvalitet. Att rätt resultat återrapporterats i tid är A och O för att säkerställa en lönsam produktion med minimala kassationer och reklamationer. Lika självklart är det av högsta vikt att instrumenten kalibreras regelbundet.

Michell Instruments som Caltech valt som huvudleverantör inom området har över 30 års erfarenhet och tillverkar daggpunkttransmittrar, kyld spegel, hygrometer, givare för relativ luftfuktighet, processfuktanalysatorer, vätskefuktanalysatorer, kolvätedaggpunktsanalysatorer samt syre (O2) mätare.

Fuktkalibrering

Michell Instruments levererar kalibreringsutrustningar med referenshygrometrar för både daggpunkt ner till -100 oC och relativ luftfuktighet upp till 95% @ 80 oC.

Fuktkalibrering

Michell Instruments levererar kalibreringsutrustningar med referenshygrometrar för både daggpunkt ner till -100 oC och relativ luftfuktighet upp till 95% @ 80 oC.

Syremätare

Michell Instruments tillverkar även oxygenanalysatorer för en mängd olika applikationer, t.ex. förbränningsoptimering i kraftverk, kontrollerar CO2halten i bryggerier, rengas och renrumsapplikationer.

Syremätare

Michell Instruments tillverkar även oxygenanalysatorer för en mängd olika applikationer, t.ex. förbränningsoptimering i kraftverk, kontrollerar CO2halten i bryggerier, rengas och renrumsapplikationer.

Kolvätedaggpunkt

Till naturgasindustrin och kraftvärmeverk tillverkar Michell Instruments en kolvätedaggpunktsanalysator, CONDUMAX II, för att fastställa naturgaskvaliteten vid försäljning och köp av gas, förhindra fel i gasbrännare och förlänga livslängden på den processutrustning som används.

Kolvätedaggpunkt

Till naturgasindustrin och kraftvärmeverk tillverkar Michell Instruments en kolvätedaggpunktsanalysator, CONDUMAX II, för att fastställa naturgaskvaliteten vid försäljning och köp av gas, förhindra fel i gasbrännare och förlänga livslängden på den processutrustning som används.

Daggpunkt – Daggpunktsmätare

Med ett brett urval av kapacitiva fuktgivare kan vi leverera givare till de flesta applikationer, allt ifrån processapplikationer i spårämnesnivå till högfuktapplikationer såsom HVAC, där både fukt- och temperaturgivare ingår.

Daggpunkt – Daggpunktsmätare

Med ett brett urval av kapacitiva fuktgivare kan vi leverera givare till de flesta applikationer, allt ifrån processapplikationer i spårämnesnivå till högfuktapplikationer såsom HVAC, där både fukt- och temperaturgivare ingår.

Gas Chromatograph

Senaste utvecklade kompakta gaskromatograf för Industrisektorn och laboratorier från LDetek.

Gas Chromatograph

Senaste utvecklade kompakta gaskromatograf för Industrisektorn och laboratorier från LDetek.