Processanalys

För att bevaka att hela produktionsprocessen fungerar som tänkt och levererar den förväntade kvaliteten är det av högsta vikt att man väljer processinstrument av hög kvalite. Att rätt resultat återrapporterats i tid är A och O för att säkerställa en lönsam produktion med minimala  reklamationer. Lika självklart är det av högsta vikt att instrumenten kalibreras regelbundet.

Michell Instruments

är en internationell ledare inom högprecisionsavkänning med 40 års erfarenhet inom området, specialiserat på instrumentering för analys av daggpunkt, relativ luftfuktighet och syre. Produktsortimentet inkluderar:

*Keramiska fuktsensorer med hög precision för att mäta spårfuktighet i processapplikationer.
*Relativ luftfuktighetsgivare och sensorer för användning i HVAC-applikationer, läkemedelslagring och andra produktionsprocesser där kontrollerade miljöförhållanden är avgörande.
*Fuktkalibreringssystem och referensdaggpunktshygrometrar gör det möjligt för kunder att utföra kalibrering av bärbara hygrometrar och instrument för relativ fuktighet internt, vilket sparar på stilleståndstid och kostnader.
*Zirkoniumoxid och termo-paramagnetiska syreanalysatorer för förbränningsoptimering, bibehållande av gasens renhet, kontroll av CO2-nivåer i bryggerier och många andra applikationer.
*Condumax II kolvätedaggpunktsanalysatorer säkerställer kvaliteten på naturgas vid förvarsöverföring, förhindrar gasbrännare och förlänger livslängden på processutrustning – vilket hjälper företag att spara miljontals dollar på reparationer och stillestånd.
*Spårfuktighetsanalysatorer i kolvätevätskor finns tillgängliga i explosionssäkra och egensäkra versioner och tillåter kontinuerlig mätning av fukthalt i ett brett spektrum av tillämpningar från katalytiska raffinaderiprocesser till rena kolväten.
*Processfuktanalysatorer ger kontinuerliga on-line mätningar av spårfuktighet i processgaser och finns tillgängliga som explosionssäkra, egensäkra och laboratorieversioner.

Michell Instruments har tre tillverkningsställen: Oosterhout, Nederländerna; Lyon, Frankrike och Ely, Storbritannien. Företaget har ett omfattande nätverk av fabriksutbildade applikationsingenjörer, dotterbolag och distributörer som sträcker sig över 56 länder.

Gasanalysatorer / Mätare för He, CO, O2, CH4, H2S, CO2 och så som ATEX

Gasanalysatorer / Mätare för He, CO, O2, CH4, H2S, CO2 och så som ATEX

Kolvätedaggpunkt

Till naturgasindustrin och kraftvärmeverk tillverkar Michell Instruments en kolvätedaggpunktsanalysator, CONDUMAX II, för att fastställa naturgaskvaliteten vid försäljning och köp av gas, förhindra fel i gasbrännare och förlänga livslängden på den processutrustning som används.

Kolvätedaggpunkt

Till naturgasindustrin och kraftvärmeverk tillverkar Michell Instruments en kolvätedaggpunktsanalysator, CONDUMAX II, för att fastställa naturgaskvaliteten vid försäljning och köp av gas, förhindra fel i gasbrännare och förlänga livslängden på den processutrustning som används.

Daggpunkt – Daggpunktsmätare

Med ett brett urval av kapacitiva fuktgivare kan vi leverera givare till de flesta applikationer, allt ifrån processapplikationer i spårämnesnivå till högfuktapplikationer såsom HVAC, där både fukt- och temperaturgivare ingår.

Daggpunkt – Daggpunktsmätare

Med ett brett urval av kapacitiva fuktgivare kan vi leverera givare till de flesta applikationer, allt ifrån processapplikationer i spårämnesnivå till högfuktapplikationer såsom HVAC, där både fukt- och temperaturgivare ingår.

Gas Chromatograph

Senaste utvecklade kompakta gaskromatograf för Industrisektorn och laboratorier från LDetek.

Gas Chromatograph

Senaste utvecklade kompakta gaskromatograf för Industrisektorn och laboratorier från LDetek.