Processanalys

Processanalys är en viktig del för att säkerställa att hela produktionsprocessen fungerar som tänkt och levererar den förväntade kvaliteten, och då är det av högsta vikt att du väljer processinstrument av hög kvalitet. Att rätt resultat återrapporterats i tid är A och O för att säkerställa en lönsam produktion med minimala reklamationer. Lika självklart är det av högsta vikt att instrumenten kalibreras regelbundet.

Få offert

Processanalys som verktyg för ökad effektivitet

Med hjälp av en bra processanalys kan du få en detaljerad bild av vad som händer i processen och var eventuella problem eller avvikelser uppstår. Informationen som samlas in kan sedan användas för att göra nödvändiga justeringar och förbättringar i processen, vilket kan bidra till ökad effektivitet, minskade kostnader och förbättrad produktkvalitet.

Michell Instruments

Michell Instruments är en internationell ledare inom högprecisionsavkänning med 40 års erfarenhet inom området, specialiserat på instrumentering för analys av daggpunkt, relativ luftfuktighet och syre.

Produktsortimentet inkluderar:

  • Keramiska fuktsensorer med hög precision för att mäta spårfuktighet i processapplikationer.
  • Relativ luftfuktighetsgivare och sensorer för användning i HVAC-applikationer, läkemedelslagring och andra produktionsprocesser där kontrollerade miljöförhållanden är avgörande.
  • Fuktkalibreringssystem och referensdaggpunktshygrometrar gör det möjligt för kunder att utföra kalibrering av bärbara hygrometrar och instrument för relativ fuktighet internt, vilket sparar på stilleståndstid och kostnader.
  • Zirkoniumoxid och termo-paramagnetiska syreanalysatorer för förbränningsoptimering, bibehållande av gasens renhet, kontroll av CO2-nivåer i bryggerier och många andra applikationer.
  • Condumax II kolvätedaggpunktsanalysatorer säkerställer kvaliteten på naturgas vid förvarsöverföring, förhindrar gasbrännare och förlänger livslängden på processutrustning – vilket hjälper företag att spara miljontals dollar på reparationer och stillestånd.
  • Spårfuktighetsanalysatorer i kolvätevätskor tillgängliga i explosionssäkra och egensäkra versioner och tillåter kontinuerlig mätning av fukthalt i ett brett spektrum av tillämpningar från katalytiska raffinaderiprocesser till rena kolväten.
  • Processfuktanalysatorer ger kontinuerliga on-linemätningar av spårfuktighet i processgaser och finns tillgängliga som explosionssäkra, egensäkra och laboratorieversioner.

Michell Instruments har tre tillverkningsställen: Oosterhout, Nederländerna; Lyon, Frankrike och Ely, Storbritannien. Företaget har ett omfattande nätverk av fabriksutbildade applikationsingenjörer, dotterbolag och distributörer som sträcker sig över 56 länder.