Kylflänsar och vindtunnlar för elektronik

Advanced Thermal Solutions har lösningar för de flesta kylproblem. Med olika alternativ av kylflänsar för luft eller vätskekylning kan man optimera placering av värmealstrande komponenter.

ATS har ett stort urval av kylflänsar för alla typer av komponenter.

Advanced Thermal Solutions erbjuder även temperaturloggande system och vindtunnlar för att snabbt få en ”bild”/överblick av hur luftflödet bäst optimeras för optimal kylning med minimal effekt. Förutom passiva kylelement erbjuds även aktiva typ peltierelement eller ”heat pipe”-lösningar.

ATS kylflänsar återfinns i mycket av världens elektronik som säljs idag. Har du behov av standard kylflänsar eller specialanpassade kylflänsar för din applikation kontakta oss för mer info.
ATS kan även hjälpa till med tester och optimering av kylsystem.