Power/Energy test

Poweranalysator och energy test

Energieffektivisering är något av det hetaste på marknaden idag och alla tillverkare jagar så energieffektiva enheter som möjligt för att skapa sig marknadsfördelar, med våra enheter kan du enkelt under hela utvecklingsprocessen mäta med pålitlighet alla parametrar som du kan önska dig med största säkerhet, så som till exempel hur energieffektiv din enhet är eller vilka övertoner eller annat du önskar veta runt effekt, energi, spänning och ström.

Caltech erbjuder marknadens noggrannaste instrument för Poweranalysator och energy test. Samtliga enheter levereras med kalibreringscert enligt ISO-17025. Vår Poweranalysator är kalibrerad över hela sitt område och inte bara delar av frekvensområdet.

Få offert

Alla analysatorer finns som en- eller flerkanalsenheter och du kan enkelt koppla samman dem för att få fler kanaler om de kanaler som du har i enheten inte räcker till. Du kan även mixa enheter som du vill för att få till en så ekonomisk och optimal lösning som möjligt.

Vi har marknadens noggrannaste Power analysator för power/energy test, och är den enda enhet på marknaden som du kan få ackrediterat kalibrerad upp till hela 2MHz. Alla analysatorer finns som en- eller flerkanalsenheter och du kan enkelt koppla samman dem med en datakabel för att få fler kanaler om de kanaler som du har i enheten inte räcker till. Du kan även mixa enheter som du vill för att få till en så optimal lösning som möjligt.

Utöver våra avancerade power- och energianalysatorer, erbjuder vi även högkvalitativa spänningsaggregat så du kan generera olika former av signaler till dina testobjekt för att se hur de klarar av olika förhällanden och elnät. Dessa aggregat är avgörande för att säkerställa stabil och pålitlig strömförsörjning under alla typer av energitester. Våra spänningsaggregat är konstruerade för att erbjuda precision och mångsidighet, vilket gör dem idealiska för en rad olika applikationer.

Poweranalysatorer med 150dB CMRR: se det du mäter, inte bruset

Att köpa en Scop eller ett datainsamlings kort och tro att man skall kunna mäta effekt eller TDH eller någon annan effekt relaterad parameter med noggrannhet och pålitlighet är inget vi skulle råda dig till. En så enkel sak som CMRR (commando mode reaction) kan vi erbjuda på 150 dB medan ett DAQ kort eller scop typiskt ligger på runt 60dB, så är du intresserad att mäta effekt och ditt systems parametrar eller är du mer intresserad av att mäta mätutrustningens brus.

Poweranalysatorerna har en CMRR (Common mode reception) ner till hela 150dB. Detta innebär att:

  • Du ser exakt vad du mäter.
  • Du undviker störande brus från ditt egna instrument.
  • Du slipper problemet som ofta ses med dåligt designade poweranalysator
  • Scannade DAQ system, som vi tyvärr stöter på alltför ofta, kan skapa missvisande värden. Många kunder vet inte varför deras mätningar blir felaktiga.

Coax shunt: minimalt fasvinkelfel

Samtliga instrument har en Coax shunt, vilket gör att du får minimalt fasvinkelfel ända ner till tre milligrader. Fasvinkelfelet är en av de viktigaste parametrarna att ha koll på i sin design då det är en avgörande komponent för att mäta verkningsgraden eller bara effekten vilket är det vi alla strävar efter att nå 1:1.

Söker du en energimätare-kalibrator har vi det från världsledande Radian Research med installationer nästan överallt i världen, detta har blivit en ännu hetare parameter att mäta efter de skenande elpriserna och laddningen av elbilar.