Power/Energy testing

Vi har marknadens noggrannaste Power analysator och är den enda enhet på marknaden som

du kan få ackrediterat kalibrerad upp till hela 2MHz. Alla analysatorer finns som en eller

flerkanalsenheter och du kan enkelt koppla samman dom med datakabel får att få fler kanaler

om dom kanaler som du har i enheten inte räcker till, du kan även mixa enheter som du vill.

Poweranalysatorerna har en CMRR (Common mode rejection) ner till hela 150dB så du ser vad

du mäter och inte mäter en massa brus från ditt eget instrument eller andra störningar som har med en

dålig design av poweranalysatorn. Samtliga instrument har en Coax shunt vilket gör att du får

minimalt fasvinkelfel ända ner till 3milligrader.

Fasvinkel felet är en av dom viktigaste parametrarna att ha koll på i sin design då det är en avgörande

komponent för att mäta verkningsgraden vilket är det vi alla strävar efter att nå 1:1