Kalibrering av gasflöde/massflöde

Massflödeskalibrering i olika gaser förekommer idag flitigt men nästan alla kalibreringar som utförs i olika gaser bygger på en beräkning med hjälp av Reynolds konstant.

Vilket är en skattning av ett förhållande medan vi idag erbjuder kalibrering i många olika gaser och till marknadens lägsta onoggrannhet. Många tillverkare av gasflödesgivare använder våra givare för kalibrering liksom många kalibreringslab. där man verkligen vill säkerställa högsta noggrannhet. Caltech kan erbjuda referenskalibreringssystem för gasflöde med volymer från 0,01sccm upp till 15 000 slm.

Våra leverantörer för gasflödeskalibrering är FlukeCalibrationChell Instruments och Teledyne Hastings.