+46 (0) 8 534 703 40 Karta Downloads

Kalibrering av fukt och daggpunkt

Fukt-och daggpunksgivares mätresultat påverkas av en rad olika faktorer, mekaniska och elektriska komponenters förändringar, nedsmutsning etc. och det är därför omöjligt att utan ordentlig och kontinuerlig kalibrering avgöra hur mycket dom ”drivit” över tiden.

Vid kalibrering och mätning av Fukt och Daggpunkt finns det många fallgropar. Men med rätt kalibreringsutrustning blir jobbet enklare och en del av fallgroparna kan helt eller delvis elimineras. Vi har många års erfarenhet inom daggpunkts-/fuktmätning och kalibrering av mätinstrumenten och vi hjälper dig gärna med att skapa en så korrekt lösning som möjligt både vid kalibrering och på fält.

En Kyld spegel är det fundamentala inom daggpunktsmätning och är en teknik som inte driver över tid vilket en fuktsensor gör.

Vår leverantör inom detta område är Michell Instruments.