Daggpunkt – Daggpunktsmätare

Med kapacitiva fuktgivare kan vi leverera givare till de flesta applikationer, allt ifrån processapplikationer i spårämnesnivå till högfuktapplikationer såsom HVAC, där både fukt- och temperaturgivare ingår.

Michell Instruments utbud av bärbara hygrometrar och daggpunktsmätare ger höghastighetsmätningar av fuktighet, daggpunkt och ppm fuktkoncentrationer.

Med ett brett sortiment av sensorer möjliggör mätningar av daggpunkt, fukthalt och spåra fuktighet i både gaser och vätskor. Från extremt torra delar per miljard mätningar (-120 ° Cdp) till hög luftfuktighet med daggpunkter upp till +60 ° C, våra sensorer är utformade för att på ett tillförlitligt sätt mäta fukt i ett brett spektrum av applikationer. Våra globalt godkända egensäkra och explosionssäkra/flamsäkra transmittrar finns tillgängliga för användning i ATEX områden.

Daggpunktsgivera/Transmitters