Daggpunkt – Daggpunktsmätare

Det är viktigt att ni väljer rätt daggpunktsmätare och daggpunktsmätutrustning för att få ut så mycket som möjligt av era applikationer. Med kapacitiva fuktgivare kan vi leverera daggpunktsgivare till de flesta applikationer, allt från processapplikationer i spårämnesnivå till högfuktapplikationer så som HVAC, där både fukt- och temperaturgivare ingår.

Daggpunktsmätare

Världsledande Michell Instruments utbud av bärbara hygrometrar och daggpunktsmätare ger korrekta mätningar med kort svarstid av fuktighet, daggpunkt och ppm-fuktkoncentrationer.

Mät daggpunkt och fuktighet i ett brett spektrum av applikationer

Med ett brett sortiment av sensorer möjliggörs mätningar av daggpunkt, fukthalt i både gaser och vätskor. Från extremt torra delar per miljard mätningar (-120 ° Cdp), till hög luftfuktighet med daggpunkter upp till +60 ° C, våra sensorer är utformade för att på ett tillförlitligt sätt mäta fukt i ett brett spektrum av applikationer. Våra globalt godkända egensäkra och explosionssäkra/flamsäkra transmittrar finns tillgängliga för användning i ATEX-områden.

Daggpunktsgivera/Transmitters

Daggpunktsgivare – Nyckelkomponenten i precisionsmätningar

Daggpunktgivare har en viktig roll i att säkerställa noggrann och pålitlig mätning av fukt. Dessa givare är konstruerade för att mäta daggpunkten snabbt och korrekt, vilket är avgörande i många industriella processer. Genom att integrera avancerad teknik och noggrant kalibrerade sensorer, erbjuder Caltech daggpunktgivare av högsta precision. De är idealiska för användning i olika tillämpningar, från laboratorier till krävande industriella miljöer. Med deras hjälp kan användare effektivt övervaka och kontrollera fuktnivåer, vilket säkerställer optimala förhållanden för varje specifik process.