Kulbrinte – dugpunkt

Condumax II-analysatoren måler nøjagtigt og kontinuerligt kulbrinte- og vanddugpunkt i naturgas. Ved at bruge ‘dark spot’-direkte kølespejl-teknikken giver Condumax II høj nøjagtighed og langsigtet pålidelighed. Vanddugpunktsmålinger leveres af Michells keramiske metaloxid-fugtsensor.
Analysatorhuset er kompakt og eksplosionssikkert. Både indendørs og udendørs prøvetagningssystemer er tilgængelige som standard, der giver omfattende prøvekonditionering af naturgas ved op til 138 barg.
Condumax II er velegnet til brug med naturgas indeholdende op til 20 % brint uden yderligere modifikation.

Til naturgasindustrien og kraftvarmeværker fremstiller Michell Instruments en kulbrintedugpunktsanalysator, CONDUMAX II, til at bestemme naturgaskvaliteten ved salg og køb af gas, forhindre fejl i gasbrændere og forlænge levetiden af ​​det anvendte procesudstyr. .

Hydrocarbon Dew-Point Analyzer | Automatic On-line Analysis (processsensing.com)

Condumax II Hydrocarbon Dew-Point Analyzer (processsensing.com)