Fuktkalibrering

Michell Instruments levererar kalibreringsutrustningar med referenshygrometrar för både daggpunkt ner till -100 oC och relativ luftfuktighet upp till 95% @ 80 oC.

Daggpunktshygrometrar för kylda spegel ger mycket exakta och stabila mätningar av spårfuktighet och fuktighet. Precisionshygrometrarna för kylda spegelreferenser är känsliga för förändringar i mycket låga fuktkoncentrationer (mindre än 5 ppbV). Industriella daggpunktshygrometrar kan motstå höga temperaturer och heta mättade gaser samtidigt som de ger mycket stabila och exakta fuktmätningar. Förutom att de används som referensinstrument i kalibreringslaboratorier används de för exakt miljökontroll i forskningslaboratorier, testning av bilutsläpp och kontroll av metallurgiska processer.

Kylda spegelar referencer