Luftfuktighet och daggpunktstemperatur

Luftfuktighet är en av de saker som är livsviktig för människan, men som innebär ordentliga problem om de inte är inom specifika värden. För mycket fukt kan leda till skador på huset, för lite fukt leder till irritationer på kroppen. Men vad innebär optimal luftfuktighet?

Optimal luftfuktighet inomhus

Luftfuktigheten ändras under året med lufttemperaturen, men en optimal luftfuktighet ligger vanligtvis mellan 30% och 50%, men brukar under vintern sjunka till nivåer närmare 10%. När luftfuktigheten sjunker brukar det ofta leda till irriterad hals, dålig hy och torra ögon. På andra sidan spektret kan man vid högre luftfuktighet oftare känna sig svettig, och bidrar till frodande bakteriekulturer som i sin tur kan orsaka besvär för människan.

Få hus och lägenheter tar skada av brist på fukt, men överflöd av fukt kan enkelt leda till fuktskador och mögel. Runt omkring den så kallade daggpunktstemperaturen är det lätt för fukt att bildas i huset när det är olika varmt utomhus och inomhus, då skillnader som dessa lätt skapar kondens och fukt i ytterväggarna. Temperaturskillnaden mellan grund och vind är också en fuktfälla, då fuktig luft som stiger upp sjunker till daggpunktstemperatur som innebär att fukten pressas ut ur luften och sätter sig i golv och väggar bland annat innehåll på vinden.

Behåll optimal luftfuktighet året runt

Fukt är starkt sammankopplat till temperaturen, och samtidigt som luftfuktigheten går upp och ner kan du anpassa din inomhusmiljö för att jobba mot den. Genom att mäta luftfuktighet inomhus kan du se till att den ligger i det optimala 30%-50% spannet.

Det finns enkla hushållsmaskiner som både fuktar och avfuktar luften, även gröna växter är ett enkelt och smidigt sätt att tillföra fukt i luften.

Vad betyder daggpunktstemperatur?

Daggpunktstemperatur är den temperatur luften ska ligga på för att uppnå maximal relativ luftfuktighet, så kallad mättnad. Det maximalt möjliga vatteninnehållet i luften stiger exponentiellt med lufttemperaturen, då fukt enklare uppstår i varmare förhållanden. Daggspunkttemperaturen är aldrig över befintlig lufttemperatur, utan är snarare en temperatur luften måste sänkas till för att uppnå maximal luftfuktighet.

Vanligtvis är det som kallast under dygnet precis innan soluppgången, vilket är när man oftast når daggpunktstemperaturen, och luften förångas ut ur luften och skapar daggdroppar på gräs och växter. Det är även vanligt förekommande med daggpunktstemperatur högre upp i himlen där luften blir svalare, och det är detta som gör att moln bildas. Dimma är också ett resultat av daggpunktstemperatur.

Räkna på fuktighet

Absolut luftfuktighet

Absolut luftfuktighet anges i mängd per utrymme (g/m³) och räknas ut på samma sätt. För att få fram absolut luftfuktighet tar du vikten (g) av vattnet i luften delat på volymen (m³)av den fuktiga luften.

Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet visar förhållandet mellan aktuell luftfuktighet och maximal luftfuktighet. Man anger resultatet i %RH (% Relative Humidity) eller ibland %RF (% Relativ Fuktighet), och får fram detta genom att dela faktisk absolut fukt (i g/m³) med maximal möjlig fukt (angivet i g/m³).

Daggpunktstemperatur

Att räkna ut daggpunktstemperatur är avancerat och inte något man enkelt knappar in på miniräknaren. I tabellen nedan ser du vilken daggpunktstemperaturen är för respektive lufttemperatur baserat på relativ luftfuktighet.

Relativ luftfuktighet (%)Lufttemperatur (°C)
02,557,51012,51517,52022,525
20−20−18−16−14−12−9,8−7,7−5,6−3,6−1,5−0,5
25−18−15−13−11−9,1−6,9−4,8−2,7−0,61,53,6
30−15−13−11−8,9−6,7−4,5−2,4−0,21,94,16,2
35−14−11−9,1−6,9−4,7−2,5−0,31,94,16,38,5
40−12−9,7−7,4−5,2−2,9−0,71,53,86,08,210,5
45−10−8,2−5,9−3,6−1,30,93,25,57,710,012,3
50−9,1−6,8−4,5−2,20,12,44,77,09,311,613,9
55−7,8−5,6−3,3−0,91,43,76,18,410,713,015,3
60−6,8−4,4−2,10,32,65,07,39,712,014,416,7
65−5,8−3,4−1,01,43,76,18,510,913,215,618,0
70−4,8−2,40,02,44,87,29,612,014,416,819,1
75−3,9−1,51,03,45,88,210,613,015,417,820,3
80−3,0−0,61,94,36,79,211,614,016,418,921,3
85−2,20,22,75,17,610,112,515,017,419,922,3
90−1,41,03,56,08,410,913,415,818,320,823,2
95−0,71,84,36,89,211,714,216,719,221,724,1
1000,02,55,07,510,012,515,017,520,022,525,0