Kalibrering

En måling der ikke afspejler virkeligheden er i bedste fald meningsløs. I værste fald forårsager målingen forstyrrelser, eller tilmed skader i den proces som den skal overvåge.

Derfor er det af højeste vigtighed at der findes planer og rutiner så disse procedurer gennemføres med faste mellemrum.

Vi hjælper dig med at kalibrere måleinstrumenter

Vi sælger udstyr til kalibrering og gennemfører på foranledning af vores kunder, regelbundne kalibreringer hvor vi sammenligner instrumenterne med kendte standarder og med høj præcision. Gennem kalibrering bliver målingerne sporbare hvilket betyder at resultaterne kan sammenlignes med andre sporbare resultater.

Med spårbarhet menas att kalibreringen ska kunna spåras i en obruten kedja till erkända primärnormaler för en SI-enhet. För att labbets normal ska kunna uppfylla detta måste instrumentet kalibreras av någon som kan uppvisa denna spårbarhet. Mätosäkerheten är ett mått på onoggrannheten av en mätning och ger en möjlighet att bedöma tillförlitligheten i resultaten.

Hvor ofte skal instrumenterne kalibreres?

Mange vælger at kalibrere deres måleinstrumenter en gang om året, men dette varierer alt efter alder, hyppighed af brug og type af instrumenterne. Fugtmålere bør for eksempel kalibreres oftere, da de er mere følsomme over for eksterne faktorer. Hvis du bemærker, at dine værdier føles usammenhængende, er det normalt tid til kalibrering. Har du spørgsmål vedrørende dette eller har du ønske om kalibrering af måleinstrumenter, er du velkommen til at kontakte os.

Nedenfor kan du læse mere om kalibreringsmetoderne indenfor vores forskellige kompetance områder.

Processkalibrering

En proceskalibrator er et uvurderligt værktøj til at kontrollere sensorer, systemer og monitorer, der bruges i industrien for at sikre, at du har den rigtige kvalitet gennem hele processen.

Processkalibrering

En proceskalibrator er et uvurderligt værktøj til at kontrollere sensorer, systemer og monitorer, der bruges i industrien for at sikre, at du har den rigtige kvalitet gennem hele processen.

Kalibrerings software

Caltech tilbyder i dag flere forskellige kalibreringssystemer og måleinstrumentregistre efter dit behov og budget.

Kalibrerings software

Caltech tilbyder i dag flere forskellige kalibreringssystemer og måleinstrumentregistre efter dit behov og budget.

Kalibrering av gasflow/massflow

Massflow kalibrering af forskellige gasser forekommer ofte, men næsten alle kalibreringer som udføres i de forskellige gasser bygger på en beregning ved hjælp af Reynolds konstant

Kalibrering av gasflow/massflow

Massflow kalibrering af forskellige gasser forekommer ofte, men næsten alle kalibreringer som udføres i de forskellige gasser bygger på en beregning ved hjælp af Reynolds konstant

Kalibrering af fugt og dugpunkt

Måleresultaterne af fugt- og dugpunktssensorer påvirkes af en række forskellige faktorer. Mekaniske og elektriske komponentændringer samt tilsmudsning kan påvirke.

Kalibrering af fugt og dugpunkt

Måleresultaterne af fugt- og dugpunktssensorer påvirkes af en række forskellige faktorer. Mekaniske og elektriske komponentændringer samt tilsmudsning kan påvirke.

Trykkalibrering

Trykkalibrering er et område hvor behovet spænder stort mellem de forskellige brancher.

Trykkalibrering

Trykkalibrering er et område hvor behovet spænder stort mellem de forskellige brancher.

Temperaturmåling og kalibrering

Temperatur er den oftest målte størrelse. Caltech har markedets bredeste sortiment inden for temperaturkalibrering, som omfatter temperaturbade, tørblokke, termometre, temperatursensorer, Black body, fikspunkter, målebroer og software.

Temperaturmåling og kalibrering

Temperatur er den oftest målte størrelse. Caltech har markedets bredeste sortiment inden for temperaturkalibrering, som omfatter temperaturbade, tørblokke, termometre, temperatursensorer, Black body, fikspunkter, målebroer og software.

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering bliver stadig vigtigere i dagens samfund i jagten på mere energieffektiv elektronik. Med den konstante forbindelse af alting bliver elektrisk interferens en stadig mere uønsket del af hverdagen.

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering bliver stadig vigtigere i dagens samfund i jagten på mere energieffektiv elektronik. Med den konstante forbindelse af alting bliver elektrisk interferens en stadig mere uønsket del af hverdagen.