Kalibrering

En ikke-kalibreret måling, der ikke afspejler virkeligheden, er meningsløs. I værste fald forårsager det en masse forvirring og endda skade på de processer, de er sat til at overvåge, og der træffes forkerte beslutninger af operatøren eller systemet.

Derfor er det af største vigtighed, at der er planer og procedurer på plads, så disse procedurer udføres med den tilsigtede regelmæssighed, og at instrumenterne kalibreres, før de giver problemer.

Vi hjælper dig med at kalibrere måleinstrumenter

Vi sælger udstyr til kalibrering og gennemfører på foranledning af vores kunder, regelbundne kalibreringer hvor vi sammenligner instrumenterne med kendte standarder og med høj præcision. Gennem kalibrering bliver målingerne sporbare hvilket betyder at resultaterne kan sammenlignes med andre sporbare resultater.

Sporbarhed betyder, at kalibreringen skal kunne spores i en ubrudt kæde til anerkendte primære standarder for en SI-enhed. For at laboratoriets normale kan opfylde dette, skal instrumentet kalibreres af en person, der kan påvise denne sporbarhed. Måleusikkerheden er et mål for en målings unøjagtighed og giver mulighed for at vurdere pålideligheden af ​​resultaterne.

Hvor ofte skal instrumenterne kalibreres?

Mange vælger at kalibrere deres måleinstrumenter en gang om året, men dette varierer alt efter alder, hyppighed af brug og type af instrumenterne. Fugtmålere bør for eksempel kalibreres oftere, da de er mere følsomme over for eksterne faktorer. Hvis du bemærker, at dine værdier føles usammenhængende, er det normalt tid til kalibrering. Har du spørgsmål vedrørende dette eller har du ønske om kalibrering af måleinstrumenter, er du velkommen til at kontakte os.

Nedenfor kan du læse mere om kalibreringsmetoderne indenfor vores forskellige kompetance områder.