Kalibrering

En måling der ikke afspejler virkeligheden er i bedste fald meningsløs. I værste fald forårsager målingen forstyrrelser, eller tilmed skader i den proces som den skal overvåge.

Derfor er det af højeste vigtighed at der findes planer og rutiner så disse procedurer gennemføres med faste mellemrum.

Vi hjælper dig med at kalibrere måleinstrumenter

Vi sælger udstyr til kalibrering og gennemfører på foranledning af vores kunder, regelbundne kalibreringer hvor vi sammenligner instrumenterne med kendte standarder og med høj præcision. Gennem kalibrering bliver målingerne sporbare hvilket betyder at resultaterne kan sammenlignes med andre sporbare resultater.

Med sporbarhed menes at kalibreringen ska kunne spores i en ubrudt kæde til kendte primærnormaler for en SI-enhed. For at labbet skal kunne opfylde dette, skal instrumentet kalibreres af nogen som kan fremvise denne sporbarhed. Målesikkerheden er et mål for præcisionen af en måling og giver en mulighed for at bedømme pålideligheden i resultaterne.

Hvor ofte skal instrumenterne kalibreres?

Mange vælger at kalibrere deres måleinstrumenter en gang om året, men dette varierer alt efter alder, hyppighed af brug og type af instrumenterne. Fugtmålere bør for eksempel kalibreres oftere, da de er mere følsomme over for eksterne faktorer. Hvis du bemærker, at dine værdier føles usammenhængende, er det normalt tid til kalibrering. Har du spørgsmål vedrørende dette eller har du ønske om kalibrering af måleinstrumenter, er du velkommen til at kontakte os.

Nedenfor kan du læse mere om kalibreringsmetoderne indenfor vores forskellige kompetance områder.

Processkalibrering

En processkalibrator är ett ovärderligt hjälpmedel för att kontrollera givare, system och monitorer som används i industrin för att säkerställa att du har rätt kvalite i hela processen.

Processkalibrering

En processkalibrator är ett ovärderligt hjälpmedel för att kontrollera givare, system och monitorer som används i industrin för att säkerställa att du har rätt kvalite i hela processen.

MET/CAL

MET/CAL og MET/TEAM kaliberingssoftware løsning. Caltech tilbyder idag 2 forskellige kaliberingssoftware og vedligeholdssystem.

MET/CAL

MET/CAL og MET/TEAM kaliberingssoftware løsning. Caltech tilbyder idag 2 forskellige kaliberingssoftware og vedligeholdssystem.

Kalibrering av gasflow/massflow

Massflow kalibrering af forskellige gasser forekommer ofte, men næsten alle kalibreringer som udføres i de forskellige gasser bygger på en beregning ved hjælp af Reynolds konstant

Kalibrering av gasflow/massflow

Massflow kalibrering af forskellige gasser forekommer ofte, men næsten alle kalibreringer som udføres i de forskellige gasser bygger på en beregning ved hjælp af Reynolds konstant

Kalibrering af fugt och dugpunkt

Fugt- og dugpunksgivere måleresultater påvirkes af en række forskellige faktorer, mekaniske og elektriske komponenters forandringer, tilsmudsning

Kalibrering af fugt och dugpunkt

Fugt- og dugpunksgivere måleresultater påvirkes af en række forskellige faktorer, mekaniske og elektriske komponenters forandringer, tilsmudsning

Trykkalibrering

Trykkalibrering er et område hvor behovet spænder stort mellem de forskellige brancher.

Trykkalibrering

Trykkalibrering er et område hvor behovet spænder stort mellem de forskellige brancher.

Temperaturmåling

Vi har et bredt sortiment af udstyr til temperaturmåling som gør os i stand til at hjælpe alle vore kunder. Temperatur er den oftest målte størrelse. Der findes næppe noget vigtigere måleparameter end temperaturmåling.

Temperaturmåling

Vi har et bredt sortiment af udstyr til temperaturmåling som gør os i stand til at hjælpe alle vore kunder. Temperatur er den oftest målte størrelse. Der findes næppe noget vigtigere måleparameter end temperaturmåling.

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering bliver vigtigere og vigtigere i dagen samfund, i jagten på energislugende elektronik. Med konstant tilkobling bliver elektriske forstyrrelser en alt mere uønsket komponent i hverdagen.

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering bliver vigtigere og vigtigere i dagen samfund, i jagten på energislugende elektronik. Med konstant tilkobling bliver elektriske forstyrrelser en alt mere uønsket komponent i hverdagen.