+46 (0) 8 534 703 40 Karta Downloads

Effektanalys

I dagens samhälle satsas allt mer för att effektivisera effektförbrukare. Dels för att spara pengar och att bidra till en bättre miljö. Vid utveckling av elektrisk utrustning, oavsett om det gäller förbrukande eller genererande, är det viktigt att analysera hur utrustningen använder strömförbrukning på ett optimalt sätt. Bästa hjälpmedlet är då en effektanalysator. Caltech representerar ett engelskt företag, N4L, som är en ledande tillverkare av ”Power Analyzers”. De har lagt tonvikten på modern teknologi, hög noggrannhet samt kostnadseffektiva lösningar.

Har du fårgor kring mätning av effekt eller effektanalys? Fyll i vårt formulär så återkommer vi till dig!

Att kunna analysera dagens elektronik är ett allt viktigare område för att minimera effektförbrukningen och förstå hur elektroniken påverkar förbrukningen negativt och även vad som skapar skapar all ”orenheter” i dagens elnät. Lika viktigt i småelektronik med några milliwatts förbrukning till stora transformatorstationer. Viktigt är också att se till att elektroniken uppfyller de normer och krav som i dag ställs på elektronik.

Inom detta område erbjuder vi även frekvensresponsanalysatorer som är ypperliga instrument för att stresstesta elektroniken över ett brett frekvensområde och kontrollera hur din design klarar av alla tänkbara extrema förhållanden.

Behöver du testa din transformator mot IEC60076-18 eller kontrollera den i olika skeden under leveransen, allt för att säkerställa att inget skadats under transporter eller som ett optimalt serviceverktyg för att i god tid se om något är på väg att hända med din generator/transformator.

Mätning och generering av effekt med flexibilitet

Effektanalysatorerna från N4L är fullt utbyggbara från en till tolv kanaler. Serien täcker ett flertal modeller från de enklaste till marknadens noggrannaste, Detta backas upp av fabrikens ISO-17025 ackreditering. Som enda tillverkare sker all kalibrering av analysatorernas över deras fulla frekvensområde.

Alla analysatorer från N4L är kalibrerade över hela frekvensområdet i ett UKAS ISO17025 ackediterat kalibreringslab.

  • Noggrannhet. N4L är den enda leverantören som kan garantera specifikationerna upp till 2 MHz, ackrediterat mot ISO17025. Viktigt för att erhålla korrekta effektdata och speciellt hur högfrekventa signalkomponenter påverkar mätresultatet.
  • N4L har marknadens minsta fasfel (0,003 grader).
  • Två års kalibreringsintervall garanterar hög stabilitet vilket ger repeterbara mätresultat. Uppfyller alla testnormer enligt IEC.
  • Kompakta mått och modern teknologi utvecklade i samarbete med universitet i Oxford.
  • Marknadens bästa CMRR (Common Mode Rejection Ratio), 150dB. Viktigt när man gör flytande mätningar.
  • Kontinuerlig datainsamling och beräkning (inga ”döda” punkter=missat data), repeterbarhet.
  • Komplett testlösning. Alla applikationsprogram, PC-program samt kommunikationsportar standard.
  • Tillverkad i England enligt ISO9001:2015. Tillgång till experthjälp under dagtid.
  • Konfigurerbart, kan byggas ut med fler kanaler i efterhand. Kan stackas för multikanallösningar.

Kompletta system för effektmätning

N4Ls analysatorer levereras komplett med kommunikationsportar, applikationsprogramvaror samt kommunikationsprogram till PC. Tre års garanti och två års kalibreringsintervall ger ett framtidssäkert analysinstrument utan extra framtida kostnader.

De olika inbyggda applikationsprogramvarorna ger ett flertal olika testmöjligheter mot gällande standarder.

N4L har kalibreringsmöjligheter att kontrollera instrumentens prestanda över hela instrumentens frekvensområde upp till 2MHz med full spårbarhet.

Vår webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem OK vill du läsa vidare om cookies kan du läsa mer här