+46 (0) 8 534 703 40 Karta Downloads

AC/DC Source and Loads

ET System Electronic är en av världens ledande tillverkare av AC och DC källor, elektriska laster och effekt aggregat. Instrumenten används bl.a. inom forskning, industri och skolor runt om i världen. Typiska applikationer är fordonsindustri, försvaret, medicinska applikationer, telekom och inom batteritest/simulering.

ET Systems utvecklas och byggs på samma ställe I Tyskland och manga av enheterna är skräddarsydda utefter kundens behov. Ingen kund eller lösning är förlitan för ET-Systems. ET System Electronic är en av världens ledande tillverkare av AC och DC källor, elektriska laster och effekt aggregat. Instrumenten används bl.a. inom forskning, industri och skolor runt om i världen.

Typiska applikationer är fordonsindustri, försvaret, medicinska applikationer, telekom och inom batteritest/simulering. ET Systems utvecklas och byggs på samma ställe I Tyskland och manga av enheterna är skräddarsydda utefter kundens behov. Ingen kund eller lösning är förlitan för ET-Systems