Gasanalysatorer / Mätare för He, CO, O2, CH4, H2S, CO2 och så som ATEX

Advanced Industries / Instrument (Aii) bildades 1994 med focus på design, tillverkning av syresensorer och analysatorer.

Genom att utveckla en syresensor med en mätförmåga/upplösning av PPB (Parts Per Billion) upp till 100% etablerade sig företaget på världskartan.
På senare tid har utvecklingen gått vidare till att omfatta flera gaser som Koloxid, bränslen, koldioxid, helium och Hydrogen sulfid.
Syresensorer för bl.a. Medical, Processindustri och luftaggregat inom Dykarbranschen.

Pico-Ion sensorn utvecklades mot halvledarindustrin och elektronikmarknaden. Pico-Ion sensorn är helt underhållsfri och i litet format. Två versioner PPB (Parts Per Million) och PPM.
Sensorerna byts ut med fasta intervaller.

Gasanalys mätning av:
HE, CO, O2, CH4, H2S, CO2

ATEX syreanalysatorer:
Utvalda produkter är ATEX tillverkade och certifierade enligt UL och CSA