Gasanalysatorer / Mätare för He, CO, O2, CH4, H2S, CO2 och så som ATEX

Advanced Industries / Instrument (Aii) bildades 1994 med focus på design, tillverkning av syresensorer och analysatorer.

Genom att har utveckla en syresensor med en mätförmåga/upplösning av PPB (Parts Per Billion) upp till 100% etablerade sig företaget på världskartan.
På senare tid har utvecklingen gått vidare till att omfatta flera gaser som Koloxid, bränslen, koldioxid, helium och svavelväte.
Syresensorer för bl.a. medicinsk, processindustri och luftaggregat inom dykarbranschen.

Gasanalys mätning av:
HE, CO, O2, CH4, H2S, CO2.

ATEX syreanalysatorer:
Utvalda produkter är ATEX klassade och certifierade enligt UL och CSA.

Med ett brett sortiment av sensorer möjliggör mätningar av daggpunkt, fukthalt och spåra fuktighet i både gaser och vätskor. Från extremt torra delar per miljard mätningar (-120 ° Cdp) till hög luftfuktighet med daggpunkter upp till +60 ° C, våra sensorer är utformade för att på ett tillförlitligt sätt mäta fukt i ett brett spektrum av applikationer. Våra globalt godkända egensäkra och explosionssäkra/flamsäkra transmittrar finns tillgängliga för användning i ATEX områden.

http://www.michell.com/uk/category/dew-point-transmitters.php