Gasanalysatorer och Gasmätare


Vi erbjuder ett brett utbud av gasdetekteringsinstrument och kontrollpaneler för att övervaka och upptäcka syre, giftiga och brandfarliga gaser. Produktutbudet använder en mängd olika avkänningstekniker.

Gasanalys mätning av t.ex.:
HE, CO, O2, CH4, H2S, CO2.


XTC601-EX från Michell Instruments är idealisk för mätningar i säkerhetskritiska processer och uppfyller kraven i IEC61508 SIL2. Ldetek erbjuder värmeledningsförmåga-baserade gasanalysatorer för att mäta och övervaka binära gasströmmar.

Gasanalys instrument