Koldioxid (CO2) i atmosfären – Ett naturligt problem

Det finns både för- och nackdelar med naturgasen vi kallar koldioxid (CO2). I lagom mängd är
det lika viktigt som syre, men tack vare senare utveckling i teknik, energiutvinning och
skogsbrukning har all koldioxid i atmosfären ökat i samma drag som vi gjort oss av med
träden som har förmågan att åtgärda det

Hur bildas koldioxid?

Hur bildas koldioxid och varför är koldioxid farligt? Koldioxid, även kallat CO2 är en naturgas och en nödvändighet för planetens överlevnad, samtidigt ligger gasen bakom en stor mängd av våra globala problem. I lagom mängd är CO2 vad som håller oss alla vid liv, och växthuseffekten är orsaken till att all värme inte lämnar atmosfären och lämnar planeten i iskall kyla. Idag har vi dock ett överskott av naturgasen, och en koldioxidhalt som påverkar vårt välmående och hälsa.

Varför är koldioxid farligt?

Människan behöver syre för att kunna överleva. Med hög koldioxidhalt undanträngs syret och ju högre halterna blir, desto svårare blir det att andas. Med höga halter kan du uppleva symptom som yrsel, illamående, kräkningar eller i grövre fall även medvetslöshet. I extrema fall där koldioxid ppm inomhus uppnår värden över 100 000 (alltså 10% av luftmassan) svimmar vi och kroppen börjar reagera som om vi kvävs.

Normal koldioxidhalt

När man gjorde kontroller med koldioxidmätare världen över år 2015 såg man att det genomsnittliga CO2 ppm-värdet överskridit 400, i jämförelse med 300 som man mätte 100 år innan. En lättförklarlig anledning till detta är den ökade digitaliseringen som kräver mer energi i hushållen, och det stigande antalet personbilar per invånare som flitigt bidrar med fossilbaserad koldioxid. Ppm inomhus ska helst ligga mellan 600 och 800 ppm för att vara hälsosam, över dessa siffror kan man börja känna av de tidigare nämnda symptomen

Hur mäter vi koldioxid?

Med koldioxidmätare har vi kunnat mäta luftkvalitet inomhus och se så att värdet är hälsosamt på arbetsplatser, framförallt där man är många på liten yta eller där ventilationer kan vara begränsade. Även vissa utrymmen som ligger i risk med närhet till Co2 utsläpp som högtrafikerade vägar, fabriker eller i närhet till fossila kraftverk kan vara i behov av kontinuerlig kontroll för att hålla sig under ohälsosamma nivåer av Co2 inomhus.

Mäta koldioxid i atmosfären?

När människor samlas i ett rum utan ventilation kommer koldioxidnivåerna kontinuerligt stiga, då den luft vi andas ut innehåller ca 40 000 CO2 ppm om vi andas in vanlig luft. När luften uppnår värden omkring 10 000 ppm kommer de som andas luften känna av symptom som huvudvärk, illamående och yrsel. Skulle vi fortsätta andas denna luft och värdena fortsätter stiga till 70 000 eller mer löper man risker så illa som medvetslöshet.

Därför är det viktigt att ha koll på ett utrymmes koldioxidhalt och att  regelbundet vädra och se över ventilationen. Om du är osäker på nivån i din arbetsmiljö i ditt hem kan du enkelt få hjälp att mäta luftkvalitet inomhus med koldioxidmätare och kontrollera om luften är bra, eller om du behöver se över ventilation eller folkmängd. Efter Arbetsmiljöverket ska arbetsplatsens koldioxidhalt ligga under 1 000 CO2 ppm.

Vad betyder ppm?

Ppm står för ”Parts Per Million” som mer eller mindre betyder miljondel. PPM fungerar likt procent eller promille som en enhet för att förklara hur stor del ett ämne är av del stora hela. I det här sammanhanget förklarar CO2 ppm hur många koldioxidpartiklar du skulle få om du tittade på en miljon partiklar i luften.