Integritetspolicy

Caltech AB, arbetar aktivt med att bibehålla din integritet som kund hos oss. Våra principer är enkla och vi är helt transparenta beträffande vilken form av information vi samlar in av dig som kund. På vår hemsida samlar vi i nuvarande form endast in data beträffande dina besök till just vår site www.caltech.se och www.caltech.dk . De personer som nämns alternativt visas i våra artiklar har givit oss samtycke att figurera med namn och bild. Detsamma gäller eventuella referenser vi samlat in.

I övrigt beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter i led för att kunna bedriva vår verksamhet. Mer om det kan du läsa i vår personuppgiftspolicy nedan. Denna personuppgiftspolicy gäller när du kontaktar oss eller blir/är befintlig kund hos oss där köpeavtal. Caltech är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftspolicy

Caltech inhämtar uppgifter i första hand direkt från dig som kund. Dessa uppgifter är; namn, kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress och avdelning.

Caltech registrerar personuppgifter på följande sätt:

a) När du tecknar en order, begär en offert, bokar ett möte eller önskar få produktinformation sänt till dig så skapar vi ett ”kundkort” i vårt CRM-system). När du tecknar ett fysiskt avtal med oss om installation av AV-teknik eller projektering.

b) Deltagande i olika aktiviteter/evenemang

c) När du fyller i dina kontaktuppgifter i kontaktformulär på vår hemsida.

d) Om du kontaktar oss via brev, e-post, telefon, våra webbplatser och sociala medier.

e) Om du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev.

f) Ditt besök på vår webbplats

g) Caltech köper inga adressregister utan alla kontaktuppgifter kommer vi att du varit i kontakt med oss eller varit på en mässa eller seminarier eller att vi har sökt upp dig aktivt.

h) I vår personals företagstelefoner lagras ibland information med telefonnummer tillsammans med namn och företag och i särskilda fall e-postadress till kunder och personliga kontakter som vi har kontakt med frekvent.

Hur vi använder personlig information

Caltech behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

a) För att fullgöra beställningar av produkter och tjänster

b) Möjliggöra god kundservice/support, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information och varor som du har begärt och uppdateringar av produkter.

c) Uppgifter om beställning av tjänst/produkt lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och nyheter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;

d) För att skicka dig information och marknadsföring via e-post då du har en kundrelation med oss. Du har alltid rätten att avsäga dig sådan kommunikation från oss genom att kontakta.

e) För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information till tredje part (Personuppgiftsbiträden)

Vi delar endast med oss av information till andra företag då det är kopplat till en aktuell försäljning efter skriftligt godkännande av huvudpart. Våra underleverantörer/leverantörer är ibland i behov av kundkontaktdata när de skall utföra installationer och/eller försändelser i vårt namn. Dessa data kommer oftast endast bestå av; Företagsnamn, adress, Namn, Telefon och eventuell e-post. Caltech jobbar uteslutande med företag och ingen personlig/privat information hanteras eller lagras hos Caltech. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Caltech samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta måste du dock göra ett separat samtycke för. Informationen som lagras om din användning av vår site samt vilka sidor som besöks behålles endast en begränsad tid, varvid du själv väljer att aktivera cookies åter. Du kan alltid radera/rensa dina cookies via din browser.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

När du lämnar dina personliga uppgifter till Caltech ger du samtidigt din tillåtelse till att Caltech registrerar och lagrar uppgifterna om produkter/tjänster du köpt. Som legal grund för behandling använder vi dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund, mao uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Se nedan för kontaktuppgifter.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en kundrelation med oss och/eller så länge som bokföringslagen kräver att vi bibehåller dina uppgifter på fakturor som ställts ut. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Caltech kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Caltech saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dessas material ansvarar vi därför inte för det innehållet. Caltech ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.