Trykkalibrering

Trykkalibrering er et område hvor behovet spænder stort mellem de forskellige brancher.

Trykkalibrering er et område hvor behovet spænder stort mellem de forskellige brancher. Trykkalibrering strækker sig over et ekstremt bredt område (dekader) hvilket gør at udrustningen adskiller sig kraftigt om man vil trykkalibrere lavt vakuum kontra overtryk. Ikke nok med det, så er området tryk bestykket med mange forskellige enheder, hvilket medfører mange beregninger fra en enhed til en anden.

I trykkalibrerings processen sammenlignes den viste værdi af måleinstrumentet med måleresultatet af en anden måleindretning, som fungerer rigtigt og nøjagtigt (referenceinstrumentet). I forbindelse med trykmåling betyder det at der skabes et defineret referencetryk, som den trykmåler, der skal trykkalibreres, kan testes op mod. Til at skabe referencetrykket benyttes oftest stempel/cylinder systemer, der kan skabe en præcis defineret kraft. I transportable systemer klares dette med en pneumatisk eller hydraulisk håndpumpe, mens der i laboratorieopstillinger ofte benyttes dødvægtstestere, der supplerer trykpumpen med lodder i et balancesystem, der er med til at skabe et meget nøjagtigt tryk på testporten.

Med en passende kalibreringssekvens, ved varierende trykværdier, er det så muligt at bestemme måle afvigelse, linearitet/hysterese og gentagelsesnøjagtighed for det testede instrument. En trykkalibrerings sekvens består typisk af en neutraliseringsfase, hvor instrumentet tilpasses omgivelserne, efterfulgt af en 0-punkts justering. Først derefter følger så den egentlige målesekvens hvor trykket trinvist øges til øvre grænse for måleren, inden trykket atter reduceres for at slutte i 0-punktet.

Caltech tilbyder alt fra bærbare trykkalibrerings løsninger til trykkalibrering i primærlaboratorium. Vi har et sortiment fra ultrahigh vakuum op til 1000 MPa (10.000 bar) og omfattet håndpumper, trykmålere, automatiske trykkalibratorer og trykbølger. Sortimentet strækker sig fra enkelte normaler til færdige fuldt automatiserede systemer, inklusive undervisning i brug.

Vores leverandører indenfor trykkalibrering er DH InstrumentsRuskaFluke,Indenfor vakuum er det Teledyne Hastings og Chell Instruments.