+46 (0) 8 534 703 40 Karta Downloads

Processanalys

För att bevaka att hela produktionsprocessen fungerar som tänkt och levererar den förväntade kvaliteten är det av högsta vikt att man valt processinstrument av en hög kvalitet. Att rätt resultat återrapporterats i tid är A och O för att säkerställa en lönsam produktion med minimala kassationer och reklamationer. Lika självklart är det av högsta vikt att instrumenten kalibreras regelbundet.

Michell Instruments som Caltech valt som huvudleverantör inom området har över 30 års erfarenhet och tillverkar daggpunkttransmittrar, kyld spegel, hygrometer, givare för relativ luftfuktighet, processfuktanalysatorer, vätskefuktanalysatorer, kolvätedaggpunktsanalysatorer samt syre (O2) mätare.

TopAutoclave

TopAutoclave har varit marknadsledande med sina unik lösning för kunder inom forskning och utveckling där man behöver högtrycks "autoclaves, pilot units, high pressure valves, high pressure syringe pumps, triaxial cell och test benches".

Med sina högtrycksventiler, pumpar, autoklaver, syrening pumpar, reaktorer för R&D har dom hjälpt många Nordiska företag och universitet med utveckling och forskning för framtagande av nästa generations produkt. Nästan alla lösningar är designade och anpassade efter varje kunds önskemål och väl dokumenterat för för din och företagets säkerhet.

Några av alla produkter som levererats är högtrycks autoklav från 10 till 10 000 Bar inom temperaturområdet -80 deg C till 800 Deg C.

För mer info http://www.topautoclave.com/

Analysinstrument

Analysinstrument

"AAI" är en välkänd tillverkare av analysinstrument för olje, naturgas, kemiska och läkemedelsindustrin där pålitlighet och flexibilitet är A och O. Under 20 år har AAI levererat innovativa pålitliga och kostnadseffektiva lösningar för dom mest krävande applikationerna i dagens moderna industri med…
Läs mer

Kolvätedaggpunkt

Till naturgasindustrin och kraftvärmeverk tillverkar Michell Instruments en kolvätedaggpunktsanalysator, CONDUMAX II, för att fastställa naturgaskvaliteten vid försäljning och köp av gas, förhindra fel i gasbrännare och förlänga livslängden på den processutrustning som används.

Syremätare

Michell Instruments tillverkar även oxygenanalysatorer för en mängd olika applikationer, t.ex. förbränningsoptimering i kraftverk, kontrollerar CO2halten i bryggerier, rengas och renrumsapplikationer.

Fuktkalibrering

Michell Instruments levererar kalibreringsutrustningar med referenshygrometrar för både daggpunkt ner till -100 oC och relativ luftfuktighet upp till 95% @ 80 oC.

Daggpunkt - Daggpunktsmätare

Med ett brett urval av kapacitiva fuktgivare kan vi leverera givare till de flesta applikationer, allt ifrån processapplikationer i spårämnesnivå till högfuktapplikationer såsom HVAC, där både fukt- och temperaturgivare ingår.