+46 (0) 8 534 703 40 Karta Downloads

Kalibrering

En mätning som inte avspeglar verkligheten i bästa fall meningslös. I värsta fall ställer det till mycket oreda och till och med skador i processerna de är satta att bevaka.

Därför är det av högsta vikt att det finns planer och rutiner så att dessa procedurer genomförs med avsedd regelbundenhet.

Vi både säljer utrustning för kalibrering och genomför på uppdrag av våra kunder regelbundna kalibreringar där vi jämför instrumenten mot kända normaler med högre noggrannhet. Genom kalibrering blir mätningarna spårbara vilket betyder att resultaten kan jämföras med andra spårbara mätresultat.

Med spårbarhet menas att kalibreringen ska kunna spåras i en obruten kedja till erkända primärnormaler för en SI-enhet. För att labbets normal ska kunna uppfylla detta måste instrumentet kalibreras av någon som kan uppvisa denna spårbarhet. Mätosäkerheten är ett mått på noggrannheten av en mätning och ger en möjlighet att bedöma tillförlitligheten i resultaten.

Nedan kan ni läsa mer om kalibreringsmetoder inom våra olika kompetensområden.

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering blir allt viktigare i dagens samhälle i jakten på energisnålare elektronik. Med ständig uppkoppling av allt blir elektriska störningar en allt mer oönskad komponent i vardagen. Att säkerställa dom elektriska storheterna och deras pålitlighet blir därför allt viktigare.

Ca…
Läs mer
Temperaturkalibrering

Temperaturkalibrering

Temperatur är den mest mätta storheten. Caltech har marknadens bredaste sortiment inom temperaturkalibrering som omfattar temperaturbad, torrblock, termometrar, temperaturgivare, svartkroppar, fixpunkter, mätbryggor och mjukvaror.

Vi kan leverera enstaka normaler eller hela färdiga kalibrer…
Läs mer
Kalibrering av tryck

Kalibrering av tryck

Tryckkalibrering är ett av de mindre områdena inom kalibrering men behovet varierar stort inom olika branscher. Tryckkalibrering sträcker sig över ett extremt brett område (dekadrar) vilket gör att utrustningen skiljer sig kraftigt åt om man vill kalibrera lågvakum respektive övertryck. Inte nog me…
Läs mer
Kalibrering av fukt och daggpunkt

Kalibrering av fukt och daggpunkt

Fukt-och daggpunksgivares mätresultat påverkas av en rad olika faktorer, mekaniska och elektriska komponenters förändringar, nedsmutsning etc. och det är därför omöjligt att utan ordentlig och kontinuerlig kalibrering avgöra hur mycket dom ”drivit” över tiden.

Vid kalibrering och mätning av …
Läs mer
Kalibrering av gasflöde/massflöde

Kalibrering av gasflöde/massflöde

Massflödes kalibrering i olika gaser förekommer idag flitigt men nästan alla kalibreringar som utförs i olika gaser bygger på en beräkning med hjälp av Reynolds konstant vilket är en skattning av ett förhållande medan vi idag erbjuder kalibrering i många olika gaser och till marknadens lägsta onogg…
Läs mer
Mjukvaror för kalibrering och mätdonsregister

Mjukvaror för kalibrering och mätdonsregister

Caltech erbjuder idag 2 olika kalibreringsmjukvaror och underhållssystem.

Med defaktostandarden Met/Cal med över 25 år på marknaden har Met/Cal blivit kalibreringslabbens stora favorit. Met/Cal är en öppen plattform som ger dig möjlighet att använda vilka kalibratorer och utrustningar som h…
Läs mer
Processkalibrering

Processkalibrering

En proceskalibrator er et uvurderligt hjælpemiddel for at kontrollere givere, systemer og monitorer som anvendes i industrien for at sikre at du har den rette kvalitet i hele processen. I en proces kan indgå givere af forskellig art, men den vigtigste parameter for alle er at de skal rapporterep ål…
Läs mer