+46 (0) 8 534 703 40 Karta Downloads

IEC-test

Minst lika viktigt som att göra sin effektanalys korrekt är en IEC ”Complince Testför att testa och dokumentera att den färdiga produkten klarar dagens IEC 61000 standarden.

N4L’s IEC ”Complience test system” är idag det enda systemet där tillverkaren erbjuder en komplett ISO-17025 ackreditering på utrustningen och dessutom en lösning som gör att du själv snabbt kan kalibrera det med hjälp av den medföljande mjukvaran. Detta gör att ditt så viktiga IEC testsystem inte behöver skickas världen runt för kalibrering och därmed långa stilleståndstider.

För mer info se Newtons4th hemsida